Trang chủ

Thiết kế website

Tôn lợp

Tính giá xây nhà

Thiết kế nội thất

Vật liệu xây dựng

Doanh nghiệp

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Công ty TNHH 1 thành viên có hội đồng quản trị không?

5.0/5 (1 votes)

Công ty TNHH 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp. Đây là loại hình công ty phổ biến, được nhiều người lựa chọn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH 1 thành viên có hội đồng quản trị không?

Thời gian gần đây, Tân Thành Thịnh có nhận được thắc mắc của nhiều khách hàng hỏi “Công ty TNHH 1 thành viên có hội đồng quản trị không?” Để có lời đáp cho câu hỏi này mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

1. Công ty TNHH1 thành viên có hội đồng quản trị không?

Theo Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2020 “Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.”

Theo đó, Hội đồng quản trị chỉ có ở công ty cổ phần, hoặc công ty TNHH 2 Thành viên trở lên. Như vậy, Công ty TNHH 1 thành viên KHÔNG  có hội đồng quản trị. 

1.1 Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Theo khoản 1, Điều 74, Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). 

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 1 thành viên

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. 

Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này;

+ Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

1.3 Đặc điểm công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên có những đặc điểm như sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

1.4 Điều kiện thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Để thành lập công ty TNHH 1 thành viên DN phải đáp ứng được các điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định sau đây:

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ những trường hợp sau đây: 

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên cần những gì? thực hiện theo đúng trình tự và soạn thảo hồ sơ theo đúng quy định. Dưới đây là thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên.


1.1  Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên 

Thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo quy định bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

1.2 Trình tự thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty TNHH, bạn cần thực hiện những thủ tục thành lập công ty TNHH theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;

b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 2: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do

Bước 3: Khắc con dấu pháp nhân

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH thì doanh nghiệp nên tiến hành khắc con dấu. 

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin: Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố mẫu dấu Công ty TNHH trên cổng thông tin

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp để có thể sử dụng con dấu hợp pháp, sau khi hoàn thành việc khắc dấu, mẫu dấu công ty sẽ phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Bước 5: Công bố thông tin thành lập Công ty trên cổng thông tin

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp sẽ cần phải nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Hoàn tất nghĩa vụ thuế

 • Treo bảng hiệu
 • Lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp;
 • Mua và sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

3. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty - Tân Thành Thịnh

Nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và không cần lo lắng về các thủ tục pháp lý khi thành lập công ty. Tân Thành Thịnh cung cấp dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng – tiết kiệm thời gian.


a) Tại sao nên chọ dịch vụ thành lập công ty của Tân Thành Thịnh

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đăng ký thành lập công ty, khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty tại Tân Thành Thịnh bạn sẽ được:

 • Được tư vấn tất cả những thủ tục, giấy tờ cần thiết và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến thành lập công ty
 • Được tư vấn về tên công ty, vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh…
 • Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nhanh cho quý khách hàng đúng quy định pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, giải đáp và hỗ trợ khách hàng toàn bộ các thắc mắc về pháp lý trong quá trình hoạt động, kinh doanh.
 • Chi phí vô cùng hợp lý cạnh tranh.

 b) Cam kết dịch vụ

 • Được sự hướng dẫn tận tình của các chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao.
 • Quá trình thực hiện nhanh chóng, đúng thủ tục theo quy định.
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.

Trên đây là giải đáp về vấn đề “Công ty TNHH 1 thành viên có hội đồng quản trị không?” cũng như các vấn đề liên quan. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn về thủ tục thành lập công ty các bạn vui lòng liên hệ Công ty Tân Thành Thịnh để được giải đáp cụ thể. 

>> Các bạn xem thêm thành lập công ty cổ phần như thế nào

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN