Trang chủ

Thiết kế website

Tôn lợp

Tính giá xây nhà

Thiết kế nội thất

Vật liệu xây dựng

Doanh nghiệp

Tin tổng hợp

Liên hệ

Đăng tin

Kế toán hộ kinh doanh cá thể

5.0/5 (1 votes)

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Tuy đây là một mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, tuy nhiên vẫn phải thực hiện thủ tục nộp thuế theo đúng quy định. 

Kế toán hộ kinh doanh cá thể

Vậy thuế kinh doanh hộ cá thể tính như thế nào? Kế toán hộ kinh doanh cá thể cần làm những gì? Hãy cùng công ty Tư vấn thành lập Doanh nghiệp – Thuế - Kế Toán  Tân Thành Thịnh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Kế toán hộ kinh doanh cá thể cần làm những gì?

Hộ kinh doanh cá thể là một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động kinh doanh, đáp ứng được những tiêu chí sau:

Hộ kinh doanh cá thể có thể có hoặc không có kế toán. Nếu hộ kinh doanh cá thể không có kế toán thì chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền thực hiện những công việc kế toán như nộp thuế theo quy định và thực hiện các công việc quản lý sổ sách, thu chi cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

+ Công việc hằng ngày

 • Thu thập tất cả các hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn 
 • Hạch toán và kiểm tra hóa đơn, chứng từ vào phần mềm kế toán;
 • Sắp xếp, lưu giữ chứng từ một cách cẩn thận và khoa học

+ Công việc phải làm hàng tháng:

 • Tính lương cho NLĐ và các khoản trích theo lương;
 • Xuất kho, tính giá xuất kho và lập bảng tính giá thành;
 • Đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp, các khoản tạm ứng cho nhân viên;
 • Nộp tiền BHXH và tiền thuế (Nếu có phát sinh);

+ Công việc kế toán phải làm cuối năm

 • Lập Báo cáo thuế cho tháng cuối năm hoặc Quý IV: Tờ khai thuế GTGT; Báo cáo tình hình sử dụng HD; Tờ khai thuế TNCN (Nếu có);
 • Kiểm kê Quỹ, Hàng tồn kho và biên bản đối chiếu công nợ;
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN theo năm;
 • Đối chiếu sổ sách và lập BCTC năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh; Cân đôi TK (DN dùng TT133/2016/TT-BTC) hoặc Lưu chuyển tiền tệ (DN dùng TT200/2014/TT-BTC);
 • In sổ sách, chứng từ và trình ký;
 • Nộp thuế TNDN và thuế TNCN (Nếu có phát sinh).

2. Thuế kinh doanh hộ cá thể tính như thế nào?

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành. Vì vậy, hộ kinh doanh cá thể cũng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định.


2.1 Các loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải đóng

Theo quy định, hộ kinh doanh cá thể phải nộp 3 loại thuế chính sau: Lệ phí môn bài nộp theo mức thu nhập tháng; thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Các loại thuế phí này nộp căn cứ vào doanh thu hàng năm.

Ngoài các loại thuế nêu trên, HKD còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên… nếu kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

2.2  Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể

a) Thuế môn bài

- Mức thu thuế môn bài

Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của HKD đó, bao gồm 3 mức như sau:

 • Doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300– 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/ năm
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

- Các trường hợp được miễn thuế môn bài

Hộ cá thể được miễn thuế môn bài trong các trường hợp

 • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • HKD cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động các nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quy định về đóng thuế môn bài

Nếu HKD mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

b) Thuế GTGT và thuế TNCN

- Cách tính thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh cá thể:

Cách tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) và thuế Thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) là theo phương pháp khoán.

+ Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm thì sẽ được miễn nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

+ Đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán, nhưng kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường xuyên theo mùa vụ, cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN (áp dụng như mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống). Kinh doanh thực tế bao nhiêu tháng/năm thì tính thuế chừng đấy tháng.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán và được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, tuy nhiên kinh doanh không trọn năm, thì cá nhân được giảm số thuế tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

- Xác định số thuế hộ kinh doanh cá thể cần phải nộp:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

+ Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế)

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Tỷ lệ thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hộ kinh doanh cá thể gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề.

Danh mục ngành nghề Tỉ lệ thuế GTGT Tỉ lệ thuế TNCN
Phân phối, cung cấp hàng hóa 1% 0,5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 1,5%
Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%


- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể

+ Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

+ Đối với hộ cá thể nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

- Khai thuế khoán như thế nào cho đúng?

Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp. 

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD. 

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD.

2.3 Hộ kinh doanh cá thể có con dấu không?

Hộ kinh doanh cá thể có sử dụng con dấu không là vấn đề được rất nhiều người thắc mắc. Theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN làm và sử dụng con dấu pháp nhân (con dấu hình tròn, mực màu đỏ, phát hành theo quy định và sự quản lý của nhà nước) .

Tuy nhiên, hộ kinh doanh cá thể có thể sử dụng dấu vuông, dấu chữ ký, dấu logo thay nhằm mục đích cung cấp thông tin và thay thế phần thông tin doanh nghiệp (Địa chỉ, mã số thuế, số ĐKKD...) 

Như vậy thì hộ kinh doanh cá thể không phải trình báo và đăng ký sử dụng con dấu. 

2.4 Hộ kinh doanh cá thể có mã số thuế không?

Hộ kinh doanh là đối tượng bắt buộc phải nộp thuế do đó được cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật. Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân là đại diện hộ kinh doanh. 

Khi phát sinh các hoạt động kinh doanh, đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp theo quy định của pháp luật.

3. Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tân Thành Thịnh

Không ít trường hợp tổ chức/ cá nhân muốn thực hiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc kê khai thuế nhưng không biết phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định pháp luật, thì lúc này các bạn nên nhờ đến sự hỗ trợ của dịch vụ đăng ký kinh doanh hoặc dịch vụ kê khai thuế. 

Với sự hỗ trợ của dịch vụ chắc chắn bạn sẽ rút ngắn thời gian để hoàn thành những vấn đề này và được tư vấn những thủ tục pháp lý còn vướn mắc.

Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm trên thị trường. Cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ trọn gói nhanh gọn, tiết kiệm thời gian như dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh/doanh nghiệp, dịch vụ kế toán… uy tín, chuyên nghiệp.

a) Lợi ích khi sử dụng dịch vụ Tân Thành Thịnh

 • Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí những thủ tục pháp lý liên quan đến vấn đề của khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện những công việc như soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ kê khai thuế…
 • Thực hiện những công việc tại các cơ quan có thẩm quyền
 • Theo dõi tiến trình thực hiện hồ sơ, trao kết quả đến tay khách hàng.

b) Cam kết từ Tân Thành Thịnh

 • Được đội ngũ chuyên viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực hiện cho quý khách hàng.
 • Thủ tục nhanh chóng, đúng quy định
 • Chi phí thỏa thuận từ ban đầu, không phát sinh
 • Thời gian hoàn thành đúng hẹn.

Trên đây là những thông tin xoay quanh vấn đề thuế kinh doanh hộ cá thể tính như thế nào? Hy vọng thông qua bài viết này các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích.

Các bạn xem thêm so sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN